صنایع غذایی آناسی

پخش و بسته بندی مواد غذایی مانند: حبوبات، ادویه جات و غلات

ارسال فوری کلیه محصولات غذایی بسته بندی شده مهر گستر آناسی به خوار و بار فروشی های سراسر 

کشور و یا فروشگاه های پخش مواد غذایی.

آماده عقد قرارداد جهت تامین مواد غذایی کترینگها و آشپزخانه های صنعتی , رستورانها , ادارات وشرکت های خصوصی و دولتی ارگانها و نهادها, کارخانجات, هتل ها و ...