اسماعیلی: دانش آموز معتاد از مدرسه اخراج نمی گردد ، حضور آمریکا در منطقه فراوری مواد مخدر را افزایش داد

به گزارش آناسی، مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستادمبارزه با مواد مخدر گفت: ما در همسایگی بزرگترین فراوری کننده مواد مخدر جهان هستیم نکته جالب بعد از استقرار آمریکا در افغانستان است که فراوری مواد مخدر در این کشور از 8 هزار تن هم بالاتر رفت یعنی ده برابر شد.

اسماعیلی: دانش آموز معتاد از مدرسه اخراج نمی گردد ، حضور آمریکا در منطقه فراوری مواد مخدر را افزایش داد

به گزارش خبرنگار اجتماعی آناسی، اعتیاد یک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش بیمار توجه نگردد، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می گردد.

پدیده شوم قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتى سوداگرانه، تجارى و اقتصادى در عرصه مافیاى اقتصاد بین المللى باشد، ابزارى کارآمد، مؤثر و راهبردى در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهاى توسعه نیافته است.

از همین رو با محمدمهدی اسماعیلی مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستادمبارزه با مواد مخدر به مصاحبه نشستیم که در ادامه آن را می خوانید:

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستادمبارزه با مواد مخدر گفت: همانطور که آگاه هستین ستاد مبارزه با مواد مخدر تهران با کلیه موارد مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر مسئولیت دارد و متولی است اعم از مقابله، درمان، کاهش آسیب و همین طور پیشگیری اولیه همچنین ستاد به عنوان دستگاه سیاستگذار هماهنگ نماینده و ناظر تلقی میگردد و فعالیت های اجرایی در هماهنگی بین دستگاه های همکار و همین طور ستاد در غالب تفاهم نامه های هزین های که داریم هماهنگی و عملیاتی میگردد.

وی ادامه داد: مهمترین دستگاه های ما وزارت آموزش و پرورش است با توجه به این که دسته بندی دستگاه هایمان و اینکه نوع انتخاباتی که برای همکاری میکنیم به تناسب گروه هدفی که در اختیار دارند و امکانات و توضیح وظایف ذاتی خودشان است مهمترین گروه هدف ما شامل دانش آموزان و همین طور والدین شان است، زیرا در حال حاضر در کشور بالای 14 میلیون دانش آموز و حدود 25 تا 30 میلیون والدین و همین طور یک میلیون نفر کارمندان و کارکنان آموزش و پرورش را داریم که به این تناسب وزارت آموزش و پرورش عملا مهمترین دستگاه و گروه های هدف ما در این وزارتخانه هستند.

همکاری آموزش و پرورش با ستاد مبارزه با مواد مخدر

اسماعیلی با بیان اینکه حدود 20 سال است با وزارت آموزش و پرورش وارد همکاری شدیم تفاهم نامه های هزین های و همکاری داریم بیان نمود: ستاد مبارزه با مواد مخدر و آموزش و پرورش در این چارچوب برنامه ها را عملیاتی می نمایند، برنامه هایی که داریم در تفاهم نامه درج میگردد و در آن چارچوب اعتباراتی که به این موضوع تخصیص دادیم به آموزش و پرورش داده میگردد و آن ها فعالیت ها را پیش میبرند.

وی در خصوص فعالیت های آموزشی اضافه نمود: فعالیت های ما در آموزش و پرورش شامل همه گروه های هدف است؛ همه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از دوره ابتدایی و پیش دبستانی تا متوسطه اول و متوسطه دوم و همین طور والدین همه دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش به ویژه معلمان را تحت پوشش هستند.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستادمبارزه با مواد مخدر بیان نمود: برای دانش آموزان برنامه مهارت های زندگی و عوارض مواد مخدر به تناسب سنی و عقلی شان طراحی می گردد به طور مثال برای دانش آموزان ابتدایی در خصوص مواد مخدر به صورت مستقیم صحبت نمیکنیم و با توجه به شرایط سنی شان در خصوص مهارت های زندگی و اهمیت بدن مصاحبه میکنیم که بدن ما چه قدر اهمیت دارد و ضروری است ما بدن مان را حفظ کنیم و همین طور در خصوص اینکه استفاده از دارو های غیرمجاز یا استفاده از دارو های بدون نسخه ممنوعیت دارد صحبت می کنیم.

وی اضافه نمود: برای دبیرستانی ها هم به تناسب سن شان در خصوص مواد مخدر و عوارضش مصاحبه می کنیم برای والدین هم مهار های فرزندپروری، آموزش مواد مخدر و عوارض آن صحبت میکنیم به فرض والدین در منزل و اتاق فرزندش یک سری علایم و مواردی راه مشاهده کند بداند آیا این ها با مواد مخدر در ارتباط هست یا نه. یا ممکن است ابزاری در جیب فرزندش ببیند بداند که مرتبط با مواد مخدر هست یا نه.

اسماعیلی بیان نمود: گروه هدف بعدی ما دانشجویان هستند در این حوزه ما با وزارت علوم و وزارت بهداشت حوزه دانشجویی و همین طور دانشگاه آزاد اسلامی همکاری داریم باز به تناسب دانشگاه ها و به تناسب فعالیت هایی که برای این ها طراحی شده همکاری داریم و کارهایمان را پیش میبریم برای دانشجویان با توجه به مقطع سنی که قرار دارند هم به صورت واضحتر و راحتتر در خصوص مواد مخدر، مهارت های زندگی، عوارض مصرف مواد و مواردی که به دانشجویان یاری میکند صحبت میکنیم.

طرح یارگیران زندگی کلید خورد

وی گفت: در سال 98 طرح یارگیران زندگی کلید زدیم که که بیشتر برنامه ها را زیر پوشش قرار داد و همه دستگاه های مرتبط ما در چارچوب طرح یارگیران زندگی که یک طرح هم افزا است و جلوگیری از موازی کاری مینمایند همکاری های لازم را دارند.

اسماعیلی با بیان اینکه پیشگیری اولیه سه سطح اصلی دارد خاطر نشان کرد: تمام گروه های هدف ما زیر این سه سطح دسته بندی میشوند که سطح اولش پیشگیری همگانی یا عمومی است سطح دوم پیشگیری انتخابی است، پیشگیری همگانی یا عمومی برای آحاد جامعه یا برای افراد سالم هست که ضروری است یک اطلاعات عمومی کلی در ارتباط با پیشگیری داشته باشند درگیر موضوع خاصی نشدند در مدارس، دانشگاه ها و سایر برنامه هایی که داریم پیشگیری همگانی در اولویت عمومی ما است یعنی همه آحاد جامعه را سعی میکنیم از این طریق زیر پوشش برنامه هایمان ببریم.

وی ادامه داد: پیشگیری انتخابی برای افرادی است یک شاخص هایی مد نظر ما را دارند مثلا در محل های عادی یا در معرض خطر زندگی مینمایند یا در یک مدرس های در یک محله آلوده و در معرض خطری هستند در کل باید بگویم که این افراد یک مقدار متفاوتتر میبینیم همین طور افرادی که وابسته به خانواده های معتادین هستند و کسانی که این مسائل را دارند خانواده های زندانیان این ها جزو افرادی هستند که در معرض خطر تشخیص شان میدهیم و احتیاج بیشتری دارند از فعالیت های حوزه پیشگیری اولیه استفاده نمایند.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستادمبارزه با مواد مخدر اشاره نمود: گروه سوم که یکی از مهمترین گروه هاست چه بسا یکی از کاندیدا های اصلی اعتیاد و مواد مخدر باشند این گروه هستند عنوانی که در نظر گرفته شده پیشگیری موردی می باشد و ممکن است این افراد که در رده پیشگیری موردی دسته بندی میشوند مصرف مواد را هم ممکن است تجربه نموده باشند فرض میکنیم یک دانش آموز یا جوانی در ارتباطات دوستی در میهمانی یک بار مصرف مواد را تجربه نموده، ولی هنوز وابسته نشده ما سعی میکنیم که برای این ها برنامه های ویژه تری داشته باشیم که در همین چارچوب برنامه هایی که عرض کردم در همان برنام های که با وزارت آموزش و پرورش داریم یک برنامه به اسم مدیریت مورد داریم که در این برنامه شناسایی میشوند.

دانش آموزان درگیر مواد مخدر اخراج نمی شوند

وی با بیان اینکه دانش آموزان درگیر مواد مخدر اخراج نمی شوند ادامه داد: با توافقی که با آموزش و پرورش داشته ایم قرار است دانش آموزی اخراج نگردد اگر دانش آموزی مسئله ای دارد و احتیاج دارد برنامه های ویژه تری داشته باشد در این چارچوب برمبنای شاخص و سازو کار هایی که هست در نظر گرفته میگردد به صورت محرمانه برای فرایند درمان و پیشگیری برنامه های جدیتر پیشگیری مشاوره ها شناسایی میگردد و ارجاع داده میگردد و این فرد از فضای آموزش مدرس های خودش هم دور نمیگردد، چون استاندارد های پیشگیری مهمترین چیزی که در ارتباط با پیشگیری در دانش آموزان لحاظ میگردد همین که یک دانش آموز را در مدرسه بماند یکی از مهمترین شاخص های پیشگیری است.

آمادگی معلمان برای یاری به دانش آموزان درگیر مواد مخدر

وی در خصوص آمادگی و مهارت آموزی معلمان و دبیران گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش کتابی برای معلمان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسط دوم تدوین شد و اکنون 2 سال است که از آن استفاده می گردد به خصوص معلم هایی که کار ویژه تری انجام میدهند و با بچه ها ارتباط بیشتری داشته دارند مانند معلم پرورشی در جایی معلم ورزش آموزش های ویژه تری میببنند، زیرا ممکن است دانش آموزان ممکن است به این افراد مراجعه نمایند و باید اطلاعات بیشتری داشته باشند.

اسماعیلی با اشاره به جمعیت مرکز شهر تهران گفت: با توجه به اینکه مرکز تهران دارای جمعیت بیشتری است فعالیت های مبارزاتی را در این بخش الگوی کشوری قرار می دهیم و همچنین با همکاری شهرداری ها برای محلات مختلف برنامه های مناسبی را اجرا می کنیم البته این موضوع تنها به شهرداری ها خلاصله نمی گردد و تمام سازمان های مربوط و تحصیلگر یاری های لازم را برای مبارزه به اعتیاد دارند.

وی درباره فضای مجازی گفت: همان طور که میدانید فضای مجازی یک ابزار است که این ابزار را می گردد هم به صورت مثبت ازش استفاده کرد هم به صورت منفی، خود فضای مجازی خوبی و بدی ندارد.

پلیس فتا در مساله مخدر جدی است

اسماعیلی درباره خطرات فضای مجازی برای مبارزه با اعتیاد بیان نمود: گزارش هایی داشتیم که در فضای مجازی مواد مخدر فروخته می گردد که با همکاری پلیس فتا اقدامات جدی برای رصد این فضا داشتیم و حتی افراد بسیاری را از این طریق شناسایی و دستگیر کردیم، اما در حوزه پیشگیری اولیه کار متفاوت است و دستگاه های دیگر نیز باید وارد عمل شوند از همین رو برای تمام دستگاه ها برنامه مجزا تدوین نموده ایم تا بتوانند به تناسب موضوعشان فعالیت داشته باشند

وی ادامه داد: باید یادمان باشد که کنترل آنچنانی در مخاطبین در فضای مجازی نداریم در برخی موارد میتوانیم کلاس ها و کارگاه های آنلاین برگزار کنیم، اما فضای مجازی فضایی است که آنچنان دسترسی و انتخاب گری برای مخاطبین نداریم و به همین دلیل نمیتوانیم خیلی به صورت عمیق در حوزه پیشگیری موارد را پیش ببریم و مجبوریم مساله همگانی را مد نظر قرار بدهیم.

اسماعیلی بیان نمود: ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری وزارت ارشاد تیز های متعددی ساخته است که شامل مهارت های نه به اعتیاد گفتن و عوارض اعتیاد و مخدر است که امیدواریم در بین مردم پخش گردد، اما نکت های که خیلی مهم است و باید همواره یادآور باشیم این است که فضای مجازی ما انتخاب آنچنانی روی مخاطب نداریم پس بنابراین باید اطلاعات کلی و عمومی را پخش کنیم وملاحظه بیشتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باز هم تاکید میکنم فضای مجازی برای پیشگیری اولیه در حوزه همگانی اتفاق میافتد توضیح داد: نکته مهم در حوزه پیشگیری اولیه این است سازمان های دولتی و دولت و دستگاه های حاکمیتی مثل قوه قضاییه، مجلس و قوای مختلف قوه مجریه همه زحمات خودشان را در حوزه کاری خودشان می کشند واما دکتر مومنی دبیر کل ستاد میگویند تا مردم وارد کار حوزه پیشگیری از اعتیاد نشوند اتفاق خاصی نمی افتد.

سود مواد مخدر گرایش به قاچاق را بالا می برد/ حضور آمریکا در منطقه فراوری مخدر را بالا برد

اسماعیلی گفت: یادمان باید باشد که به دلیل سود سرشاری که قاچاق مواد مخدر دارد افراد زیادی به این سمت گرایش پیدا مینمایند و ما در همسایگی بزرگترین فراوری نماینده مواد مخدر جهان هستیم، میدانید وقتی آمریکایی ها در سال های اولی های که وارد افغانستان شدند فراوری مواد مخدر افغانستان حدود 800 تن بود، و نکته جالب بعد از استقرار آمریکا در این کشور است که فراوری مواد مخدر از 8 هزار تن هم بالاتر رفت یعنی ده برابر شد و در کنار آن با توجه به تشدید مبارز های که در حوزه فراوری شیشه در ایران و برخورد با آشپزخانه فراوری شیشه در ایران شد اتفاق خوبی افتاد کنترل زیادی انجام شد در این مبارزه با آشپزخانه های فراوری شیشه این بخش هم بازمی بینیم الان چند سالی است به افغانستان منتقل شده است و در افغانستان لابراتور و آزمایشگاه فراوری شیشه زیاد شده و بخش زیادی از شیشه فراوریی از افغانستان میاد یادم باید باشد توصیه من به خانواده هاست ما تا خودمان به عنوان پدر و مادر به عنوان خانواده دغدغه نداشته باشیم وارد این حوزه نشویم عملا آنچنان اتفاق اصلی و قطعی را که میتوانیم ببینیم در کنترل مواد مخدر نمیتوانیم به دست بیاوریم پس بنابراین تاکید من این هست همه خانواده ها باید در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر و اعتیاد وارد شوند دغدغهمند شوند اطلاعات کسب نمایند وب ه این طریق میتوانیم توفیق بهتر و سریعتری داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 4 شهریور 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: anasi.ir شناسه مطلب: 1196

به "اسماعیلی: دانش آموز معتاد از مدرسه اخراج نمی گردد ، حضور آمریکا در منطقه فراوری مواد مخدر را افزایش داد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اسماعیلی: دانش آموز معتاد از مدرسه اخراج نمی گردد ، حضور آمریکا در منطقه فراوری مواد مخدر را افزایش داد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید