ووشو

خسرویار مسول برگزاری لیگ جهانی کوراش شد

کوروش خسرویار به عنوان مسئول برگزاری لیگ جهانی کوراش در هند شد.

5 اسفند 1398

آهنگریان: به موفقیت ووشو در بازی های آسیایی امیدواریم

ملی پوش ووشوی ایران در بازیهای آسیایی جاکارتا گفت: به موفقیت تیم ملی در بازی های آسیایی امیدوار هستیم.

6 بهمن 1398