تعبیر خواب میوه - خورده میوه آبدار در خواب به چه معناست؟

به گزارش آناسی، با تعبیر خواب میوه، تعبیر خواب میوه بهشتی، تعبیر خواب چیدن میوه و تعبیر خواب انواع میوه (آبدار، کال، زرد و...) همراه مجله خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب میوه - خورده میوه آبدار در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب میوه

سرویس سرگرمی - تعبیر و تفسیر کلی دیدن میوه در خواب نعمت و برکت است ولی همانگونه که مشخص است هر میوه ای تعبیر جداگانه ای داشته و بایستی به تفاسیر مربوط به خود رجوع گردد. اگر در اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر خواب هر میوه به درخت آن برمی گردد، یعنی اگر تعبیر درخت آن خوب باشد تعبیر آن میوه نیز خوب است، یا اگر بد باشد تعبیر میوه نیز بد می باشد.

تعبیر خواب میوه بهشتی

ابن سیرین می گوید:

 • اگر در خواب ببینی رضوان مقداری از میوه های بهشتی به تو می دهد، تعبیرش این است که به زودی از دنیا خواهی رفت.
 • اگر کسی از میوه های بهشت به کسی بدهد آن شخص از علم او بهره مند می گردد.
 • اگر ببینی از میوه های بهشت برداشته ای یا کسی به تو داده و خورده ای به اندازه ای که خورده ای علم و دانش کسب می کنی و روش دین را می فهمی، ولی سودی برای تو نخواهد داشت.

تعبیر خواب انواع میوه (از لحاظ شکل و رنگ)

میوه آبدار و شیرین:

 • ابن سیرین می گوید: تعبیر خواب خوردن میوه آبدار و شیرین، سود و منفعت می باشد.
 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی حضرت محمد (ص) میوه آبدار یا خشک به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن علم و حکمت به دست می آوری.

میوه زرد:

ابن سیرین می گوید: تعبیر همه چیزهای زرد مثل میوه های زرد رنگ و... درد و بیماری می باشد، طوری که اگر ببینی خوردنی زرد می خوری، تعبیرش بیماری و رنج و اندوه

میوه ترش:

 • حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر میوه های ترش، غم و اندوه می باشد.
 • ابن سیرین نیز می گوید: تعبیر خوردن چیزهای ترش، غم و اندوه و یا نگرانی می باشد، مخصوصاً میوه های ترش

میوه نارسیده و کال:

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر میوه های نارسیده و کال، مال حرام می باشد

تعبیر خواب چیدن میوه

اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر در خواب ببینی از درخت ها میوه جمع می کنی، تعبیرش این است که نسل و فرزندان تو بیشتر می گردد، ابن سیرین می گوید: اگر ببینی از درختی میوه چیده ای به اندازه آن مال و اموال به دست می آوری.

با تعبیر خواب کامل چیدن میوه از درخت آشنا شوید.

تعبیر خواب میوه به روایت معبرین غربی

برایت مى گوید:

 • دیدن میوه بر روى درخت، علامت سعادت و خوشبختى است.
 • اگر خواب ببینید که از روى زمین مشغول جمع آورى میوه هستید، نشانه ى آن است که در انجام کارى پیروز خواهید بود.
 • دیدن میوه هاى کال، بیانگر بیمارى است.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • میوه بر روی یک درخت: خوش یمنی
 • میوه چیده شده: پایانی خوش برای یک محاکمه
 • میوه ترش مزه: بدبختی
 • میوه شیرین: ثروت
 • میوه به مقدار بسیار زیاد: پروژه های پیروز
 • یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن میوه روزی حلال بود

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب، علامت آیندای سعادت آمیز است.
 • دیدن میوه سبز، علامت کوشش های نومیدکننده و شتابزده است.
 • اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد، علامت آن است که از ارث محروم می گردد.
 • خرید و فروش میوه در خواب، نشانه فعالیت تجاری بسیار و کسب سودی اندک است.
 • دیدن یا خوردن میوه رسیده در خواب، علامت کسب لذت و ثروتی ناپایدار است.

منابع:

تعبیرستان

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

منبع: setare.com
انتشار: 14 آذر 1399 بروزرسانی: 14 آذر 1399 گردآورنده: anasi.ir شناسه مطلب: 1408

به "تعبیر خواب میوه - خورده میوه آبدار در خواب به چه معناست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب میوه - خورده میوه آبدار در خواب به چه معناست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید